Heb je vragen of suggesties? Neem contact met ons op!

Contactgegevens

Mail ons via: leefstijlhotellimburg@gmail.com
Bel, sms of stuur een whats-app bericht via: 06 - 51 65 59 48

Bankrekening: NL88INGB0008661603   

BTW nr: NL201924043B01   

KvK Nummer: 68855702

Algemene voorwaarden

De programma's van Leefstijlhotel Limburg zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar. Drugs en alcohol misbruik wordt niet getolereerd.
Wij zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland en dus geen artsen of psychologen en bieden geen medische of psychische behandeltrajecten aan.

De persoon die het aanmeldformulier van het Leefstijlhotel Limburg invult en naar ons verstuurd, verbindt daarmee zichzelf en de andere op het formulier vermelde deelnemers aan de onderstaande voorwaarden:

Aanmelden, inschrijving en betalen

 • Aanmelding voor een programma doe je door het digitaal inzenden van een volledig ingevuld aanmeldformulier naar Leefstijlhotel Limburg, die deze opdracht vervolgens schriftelijk per e-mail bevestigt met een gespecificeerd programma, het bedrag en het verzoek tot de aanbetaling (€100,- per programma).
 • De inschrijving is definitief en de kamer en/of het bed zijn gereserveerd na ontvangst van de aanbetaling van €100,- binnen zeven dagen na factuurdatum op de rekening van Leefstijlhotel Limburg.
 • Het totale bedrag dient 14 dagen voor aanvang van het programma te zijn ontvangen op de rekening van Leefstijlhotel Limburg.
 • Bij het overschrijden van de betalingstermijn is deelname aan het programma onder voorbehoud van de beschikbaarheid.
 • De inschrijvingen en kamerwensen voor de programma's worden behandeld op volgorde van de binnenkomst van de aanbetaling.

 
Annuleren als inschrijver

 • Bij het annuleren van de inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van het programma is de inschrijver het bedrag van de aanbetaling aan Leefstijlhotel Limburg verschuldigd. Er vindt dan geen restitutie plaats van de aanbetaling. 
 • De inschrijving is overdraagbaar aan iemand anders onder voorwaarde dat de nieuwe deelnemer een volledig ingevuld aanmeldformulier heeft ingezonden waarbij deze overdracht staat omschreven.
 • Van 30 tot 15 dagen voor aanvang van het programma is de inschrijver 50% van het totale bedrag van het programma verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het programma is de inschrijver het complete bedrag van het programma verschuldigd.
 • Tussentijdse absentie of beëindiging van het programma door de inschrijver geeft geen recht op restitutie.
 • Leefstijlhotel Limburg adviseert de inschrijver een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

 
Doorgang van het programma / annulering door Leefstijlhotel Limburg

 • De programma's vinden doorgang bij voldoende deelnemers. Het minimum aantal deelnemers voor onze programma's is 8 personen. 
 • In geval van annulering door Leefstijlhotel Limburg zal dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het programma per email aan de inschrijvers worden gecommuniceerd.
 • In geval van annulering door Leefstijlhotel Limburg zal het betaalde bedrag binnen 7 dagen na de communicatie van de annulering worden terugbetaald aan de inschrijvers.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • Leefstijlhotel Limburg en de samenwerkende partners zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven programma.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens het programma van Leefstijlhotel Limburg.
 • Leefstijlhotel Limburg en samenwerkende partners sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens het programma. 
 • Leefstijlhotel Limburg en samenwerkende partners zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen die ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens het programma. 
 • Leefstijlhotel Limburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
 • Leefstijlhotel Limburg adviseert de inschrijver een eigen reisverzekering af te sluiten.

 
Klachten
Leefstijlhotel Limburg is er om het programma zo aangenaam en doeltreffend mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van het programma, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de coach of begeleider zodat een passende oplossing gezocht kan worden.

Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken of dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan Leefstijlhotel Limburg.
Indien de klacht niet terplekke wordt gemeld of niet na 7 dagen na het programma schriftelijk wordt ingediend, kan de klacht niet in behandeling worden genomen.

Door het verzenden van het aanmeldformulier verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.