Belangrijke informatie omtrent COVID-19

 

Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

We nemen allemaal een risico, maar zeker nu we te maken hebben met COVID-19. Het is geen leuke boodschap maar we lopen het risico dat er (weer) bepaalde maatregelen worden ingesteld. Toch willen we graag onze programma's kunnen draaien. 
Dit zijn de algemene voorwaarden van Leefstijlhotel Limburg omtrent COVID-19:

Annulering door de deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van training, workshop, begeleidings-of coachingstraject, kosteloos geschieden, tenzij Leefstijlhotel Limburg kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is deelnemer verplicht om deze kosten te voldoen.

Bij annulering (ook vanwege ziekte van de deelnemer aan het programma of een positieve corona uitslag) tussen 7 en 6 weken voor aanvang van het programma in Nederland is opdrachtnemer gerechtigd om 25% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen, tussen 6 en 5 weken is dat 50%, tussen 5 en 4 weken 75% en bij annuleringen van 4 weken of korter het volledige bedrag. Leefstijlhotel Limburg is in alle gevallen gehouden om ook de door deelnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke zij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde te vergoeden.

Uiteraard zijn we bereid om met je in gesprek te gaan en een passende oplossing te bespreken. Wanneer een andere betalende deelnemer jouw plaats kan innemen, volgt een restitutie ter hoogte van het bedrag, wat de andere deelnemer betaalt voor de vrijgekomen plek.

Bij annulering vanuit Leefstijlhotel Limburg vanwege COVID-19 lockdown maatregelen, landelijk of plaatselijk, geldt, dat er een alternatieve startdatum aangeboden wordt voor de afgenomen dienst. Mocht dit niet passend zijn, dan wordt samen gekeken naar een passende oplossing. 

 

Welke maatregelen met betrekking tot COVID-19 worden er getroffen? 

We vragen je om thuis te blijven wanneer er (milde) klachten zijn, denk hierbij aan verkoudheid, benauwdheid, koorts en / of hoesten. Laat je in dit geval testen op COVID-19 en mocht je een negatieve uitslag, dan kun je toch deelnemen aan het programma (mits je klachtenvrij bent). 
Dit geldt uiteraard ook voor ons als organisatie.

Jij bepaalt zelf of je alleen of samen een kamer wil delen (bij deelname aan het 3-daags trainingsprogramma). 
In de gezamenlijke ruimtes is het goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ook tijdens de individuele gesprekken en groepsworkshops houden we hier rekening mee.